Page 1 of 3  > >>

Hartritme telemonitoring

Patiënten met klachten van hartkloppingen kunnen nu bij Stichting Cardiologie Amsterdam op afstand hun ritme opnemen en via een app versturen naar de (verpleegkundig)specialist om te beoordelen of er sprak is van een ritmestoornis die behandeling behoeft. Zij lenen of kopen een AliveCor® Kardia. Een apparaatje wat door aanraking van twee vingers een ECG-ritmestrook registreert en verzendt naar de smartphone of tablet. Daarvandaan verstuurt de patiënt de registratie naar de (verpleegkundig)specialist ter beoordeling van het ritme.

Uit onderzoek is gebleken dat hiermee de kwaliteit van leven verbeterd [1] en mogelijke ritmestoornissen worden aangetoond [2].

Patiënten die in aanmerking komen voor hartritme telemonitoring  zijn:

 • Patiënten met gediagnosticeerd (paroxysmaal) boezemfibrilleren
 • Patiënten na (her)opname voor cardioversie (elektrisch of medicamenteus)
 • Patiënten na ablatie
 • Patiënten met palpitaties e.c.i.
 • Angstige en/of onzekere patiënten met symptomen van hartritmestoornissen

                                                      

[1]Hickey K, Biviano AB, Garan H, Sciacca RR, Riga T, Warren K, et al. Evaluating the Utility of mHealth ECG Heart Monitoring for the Detection and Management of Atrial Fibrillation in Clinical Practice. Journal of Atrial Fibrillation. 2017;9(5):1546

[2] Hickey KT, Hauser NR, Valente LE, Riga TC, Frulla AP, Masterson Creber R, et al. A single-center randomized, controlled trial investigating the efficacy of a mHealth ECG technology intervention to improve the detection of atrial fibrillation: the iHEART study protoco. BMC Cardiovascular Disorder. 2016;16:152.


Telemonitoring bij hartfalen en hypertensie

Een door zorgverzekeraars gesubsidieerde studie met zes Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat telemonitoring kan leiden tot een forse reductie van het aantal exacerbaties van hartfalen en een zeer hoge patiënttevredenheid [1]. Voor patiënten met hartfalen zijn er diverse vormen van telemonitoring ontwikkeld; deze voorzien in het op afstand monitoren van voor de individuele patiënt relevante fysiologische parameters en symptomen van hartfalen (telemonitoring).

Op dit moment kunnen patiënten met hartfalen en/of hypertensie  onder behandeling van Stichting Cardiologie Amsterdam via een app thuismetingen als bloeddruk, pols,  gewicht en eventuele klachten doorsturen via de mail naar de (verpleegkundig) specialist. Mocht dit nodig zijn zal de (verpleegkundig)specialist contact opnemen met de patiënt en op afstand tijdig bijsturen met behulp van educatie, leefstijlinterventie of eenvoudige klinische interventies zoals medicatie aanpassingen.

Het voordeel voor de patiënt die gebruikmaakt van telemonitoring is dat hij meer regie over zijn eigen gezondheid kan nemen. Hij krijgt namelijk direct inzicht in het effect van zijn leefstijl op de vitale waarden die zijn gezondheidssituatie weergeven. Hiermee neemt de mate van zelfzorg automatisch toe.

Hiermee krijgen patiënten met hartfalen en/of hypertensie de middelen aangereikt om het breed gedragen concept van zelfmanagement te vergroten.

Patiënten die in aanmerking komen voor telemonitoring zijn:

 • Patiënten met recent gediagnosticeerd hartfalen
 • Patiënten na (her)opname voor exacerbatie hartfalen
 • Patiënten met exacerbatie hartfalen waarvoor wijzigingen in medicatie (lisdiuretica, MRA, thiazidediuretica)
 • Patiënten nog niet ingesteld volgens de ESC richtlijn op hartfalen/hypertensie medicatie (ACEi, ARB, bètablokker, diuretica)
 • Angstige en/of onzekere patiënten met symptomen van hartfalen (dus geen NYHA klasse I)/hypertensie
 •  Patiënten die hulp nodig hebben bij het vroegtijdig signaleren van symptomen van verergering van hartfalen/hypertensie


1] Het pad naar duurzame hartfalenzorg. Een praktijkonderzoek naar optimalisatie van het zorgpad chronisch hartfalen met de inzet van telemonitoring. November 2014. Beschikbaar via: http://nieuws.achmea.nl/download/8123/20141114rapporteffectivecardio_eenpraktijkonderzoeknaaroptimalisatievanhetzorgpadchronischhartfalen.pdf

E-Health

E-Health doet steeds meer zijn intrede in de gezondheidszorg. Stichting Cardiologie Amsterdam gaat mee in deze ontwikkeling. Zo is er voor mensen met hartkloppingen die met het reguliere onderzoek niet te objectiveren zijn  een klein en handzaam apparaat beschikbaar dat het hartritme tijdens klachten registreert. Dit apparaatje communiceert draadloos met uw smartphone, welke op zijn beurt via een App uw gegevens doorzendt naar ons centrum.

Ook voor patienten met hartfalen werken wij met een App waarmee u gegevens als bloeddruk en gewicht op gezette tijden eenvoudig aan ons doorstuurt.

PREM metingen gaan starten!
Stichting Cardiologie Amsterdam gaat naast de PROM vragenlijsten "Chronisch hartfalen" ook starten met de PREM vragenlijst "Ziekenhuizen". Om dit mogelijk te maken werkt Stichting Cardiologie Amsterdam samen met Stichting Miletus en de meetorganisatie NetQ. Voordelen van het zelf meten door ons zijn o.a. dat de data veel actueler zijn, dat continue gemeten kan gaan worden en dat feedback eerder bij ons beschikbaar is.
 
PREM
PREM staat voor Patient Related Experience Measurements. De ervaring van patiënten over de zorg in onze kliniek wordt gemeten met behulp van de nieuwste vragenlijst bestaande uit 10 tot 12 vragen. Een compacte vragenlijst zodat de patiënten hier zo min mogelijk mee worden belast.
 
Enquete
Presentatie bij Zorg 2025: "Kwaliteit meten in de Gezondheidszorg"
Op 15 oktober sprak Louise Preeker, kwaliteitsfunctionairs bij Stichting Cardiologie Amsterdam, over het meten van kwaliteit van leven bij patienten met Chronisch Hartfalen. Stichting Cardiologie Amsterdam vindt het belangrijk om zich ook in deze groep te verdiepen en wil de patient een eerlijke stem geven doormiddel van de PROM-vragenlijst. Er is uitgebreid ingegaan op de achtergrond, implementatie en ervaringen hiermee tot nu toe. De aanwezigheid van 110 geïnteresseerden onderstreepte het belang van het onderwerp. Wordt vervolgd!
 

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.