05-03-18

Telemonitoring bij hartfalen en hypertensie


Een door zorgverzekeraars gesubsidieerde studie met zes Nederlandse ziekenhuizen laat zien dat telemonitoring kan leiden tot een forse reductie van het aantal exacerbaties van hartfalen en een zeer hoge patiënttevredenheid [1]. Voor patiënten met hartfalen zijn er diverse vormen van telemonitoring ontwikkeld; deze voorzien in het op afstand monitoren van voor de individuele patiënt relevante fysiologische parameters en symptomen van hartfalen (telemonitoring).

Op dit moment kunnen patiënten met hartfalen en/of hypertensie  onder behandeling van Stichting Cardiologie Amsterdam via een app thuismetingen als bloeddruk, pols,  gewicht en eventuele klachten doorsturen via de mail naar de (verpleegkundig) specialist. Mocht dit nodig zijn zal de (verpleegkundig)specialist contact opnemen met de patiënt en op afstand tijdig bijsturen met behulp van educatie, leefstijlinterventie of eenvoudige klinische interventies zoals medicatie aanpassingen.

Het voordeel voor de patiënt die gebruikmaakt van telemonitoring is dat hij meer regie over zijn eigen gezondheid kan nemen. Hij krijgt namelijk direct inzicht in het effect van zijn leefstijl op de vitale waarden die zijn gezondheidssituatie weergeven. Hiermee neemt de mate van zelfzorg automatisch toe.

Hiermee krijgen patiënten met hartfalen en/of hypertensie de middelen aangereikt om het breed gedragen concept van zelfmanagement te vergroten.

Patiënten die in aanmerking komen voor telemonitoring zijn:

  • Patiënten met recent gediagnosticeerd hartfalen
  • Patiënten na (her)opname voor exacerbatie hartfalen
  • Patiënten met exacerbatie hartfalen waarvoor wijzigingen in medicatie (lisdiuretica, MRA, thiazidediuretica)
  • Patiënten nog niet ingesteld volgens de ESC richtlijn op hartfalen/hypertensie medicatie (ACEi, ARB, bètablokker, diuretica)
  • Angstige en/of onzekere patiënten met symptomen van hartfalen (dus geen NYHA klasse I)/hypertensie
  •  Patiënten die hulp nodig hebben bij het vroegtijdig signaleren van symptomen van verergering van hartfalen/hypertensie


1] Het pad naar duurzame hartfalenzorg. Een praktijkonderzoek naar optimalisatie van het zorgpad chronisch hartfalen met de inzet van telemonitoring. November 2014. Beschikbaar via: http://nieuws.achmea.nl/download/8123/20141114rapporteffectivecardio_eenpraktijkonderzoeknaaroptimalisatievanhetzorgpadchronischhartfalen.pdf

Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in ons privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.